UP

UP zorgt al jaren voor structurele gezonde en slimme groei, maar is zélf ook gegroeid. Zo heeft UP haar visie onlangs verder aangescherpt. 

Met een holistische aanpak op drie fronten – ONLINE, OFFLINE en BEYOND – helpt UP ondernemende mensen aan duurzame groei. Caroline Pols, oprichter van UP, vertelt haar verhaal. ‘In ieder mens zit groei.’

EEN NIEUWE KOERS
NAAR OPTIMAAL
RENDEMENT

INTERVIEW MET CAROLINE

‘Ten diepste omdat ik het ultieme uit mensen en organisaties wil halen. Dat is echt mijn passie, het leukste om te doen. Het is mooi om – soms met een aai, soms met een duwtje in de goede richting – mensen en organisaties zichzelf te laten overstijgen. UP staat dus voor groei. UP vindt dat mensen en bedrijven, inclusief onze eigen mensen en ons eigen bedrijf, zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. En daar is slimme groei voor nodig.  Daarbij is een steady sales flow cruciaal.’

Meteen maar die
‘why’-vraag:
waarom ben je bijna
vier jaar geleden met
UP begonnen?

‘Dat heeft te maken met wie én voor wie we graag werken. In grote lijnen kan UP het meest succesvol zijn voor mensen die net als wij ondernemend zijn, een duidelijke passie en drive hebben, betrokkenheid tonen voor hun mensen.

Kortom, groeigerichte mensen. Dat is iets wat we heel duidelijk hebben geleerd de afgelopen jaren, dat we het beste groei kunnen realiseren bij mensen die zelf ook open staan voor groei. Dit kunnen natuurlijk net zo goed opdrachtgevers zijn die een andere rol hebben maar dezelfde bizarre drive kennen. In het kort: UP werkt het liefst met ondernemende mensen.’

Wat is een andere
ontwikkeling die jullie
hebben doorgemaakt?

‘Uit de data kan bijvoorbeeld duidelijk blijken dat investeren in vacatures op het ene platform aanzienlijk veel beter werkt dan op een ander platform. Dat levert belangrijke stuurinformatie op, namelijk over waarin je het beste kunt investeren.’

‘Verder geven data inzicht in welke leads die feitelijk klaar zijn om te kopen, goed en structureel offline opgevolgd zijn door sales. En we kunnen voorspellen welke actie welke reactie van de doelgroep oplevert.’

Kun je een voorbeeld
geven van hoe dat
in de praktijk dan
werkt?

‘Zeker. Wat bijvoorbeeld een wezenlijk verschil is tussen ‘UP toen’ en ‘UP nu’, is dat we nu echt datadriven zijn geworden. Natuurlijk zijn data altijd al essentieel geweest voor ons. Zo zijn we ooit begonnen met e-mailmarketing, waarmee we het gedrag van gebruikers kunnen meten. Maar de tijd heeft niet stilgestaan, het belang van data is alleen maar groter geworden. Ook voor ons. Om die reden hebben we geïnvesteerd in de effectieve toepassing van marketing automation en in een dashboard dat scherp inzicht geeft in online en offline marketing- en salesresultaten.’

‘We hebben daardoor een concreet beeld welk online kanaal het meeste oplevert: Return on investment. En wat effectief en efficiënt is om in te zetten om nieuwe leads binnen te halen. Dit weten we per klant, maar inmiddels hebben we flink wat vlieguren gemaakt bij meer dan 20 verschillende opdrachtgevers. Dat maakt dat we ook een voorspellende waarde kunnen bieden richting onze opdrachtgevers. Het is heel simpel: data geven onze klanten grip. Het creëert vrijheid en ruimte voor ondernemers die willen bouwen aan wat feitelijk het belangrijkste voor ze is: nog beter worden in wat ze doen.’

Zijn jullie zelf als organisatie ook gegroeid in die
vier jaar?

‘Ik denk vanuit mijn persoonlijke overtuiging dat in ieder mens groei zit.’

Zonder te veel de psycholoog te gaan uithangen,
maar waar komt die passie vandaan, denk je?
Zijn er ook zaken gelijk gebleven bij UP?

‘O, absoluut. Los van die passie van ons – het ultieme uit mensen halen – ligt onze kracht in de combinatie van online, offline en beyond. Dat is nooit veranderd en zal waarschijnlijk ook nooit veranderen. Wij geloven in dat continue ritme richting groei.’

Offline en beyond? Wat bedoel je daarmee?

‘Daar valt van alles onder, zoals het sturen op de positieve consequenties van gedrag. Veel managers sturen op de norm: zo moet het of zo hoort het. Mensen gaan echter pas andere dingen doen als ze zien dat het ze meer gaat opleveren. Dat het makkelijker en leuker wordt of bijvoorbeeld meer resultaat geeft. Wanneer je ze daar vervolgens sociaal voor beloont, bijvoorbeeld in de vorm van een compliment, dan is de kans groter dat dit gedrag blijvend is. Stel je zegt honderd keer tegen je salesmensen dat het belangrijk is om consistent, structureel de markt te bewerken. Gaan ze het dan ook vanzelf doen? Als ze zien wat het effect is van die marktbewerking wél. Die tooling bieden wij aan. Met data maken we inzichtelijk dat het bewerken van de markt wel degelijk werkt. Een complimentje als ze daarna het juiste gedrag vertonen, doet dan wonderen. Dat is een van de inzichten die we hebben verkregen dankzij ons partnership met ADRIBA VU. Zij onderzoeken gedragsverandering in organisaties. Dit is zo’n voorbeeld van hoe we offline te werk gaan. We sturen op – uiteraard groeigericht – gedrag van mensen.’

Dat beyond begrijp ik dan nog niet zo goed…

‘Dat heeft vooral te maken met overkoepelende zaken, zoals met marketing en sales werken aan een gezamenlijk doel. One dream, one team. En met gewoon aan de slag gaan: laat de trein snel rijden en blijf daarbij scherp volgen wat werkt. Iets anders wat onder ‘beyond’ valt: blijf de focus houden op de toepassing, want alleen dan werken de nieuwste technieken. Daar hameren we dan ook altijd op bij onze klanten: bepaal eerst een slimme focus. En dat niet alleen, want als je die focus eenmaal hebt, gá er dan ook voor. Doe! Die executiekracht is ook een van onze onderscheidende kenmerken.’

SAMENVATTEND:
in al die jaren is de kern van UP hetzelfde gebleven,
maar is vooral de rol van data gegroeid?

‘Ja, maar daaraan wil ik wel toevoegen dat we deze groei nooit hadden kunnen doormaken zonder het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers die een duidelijke passie en drive hebben, betrokkenheid tonen voor hun mensen. 

Kortom, groeigerichte mensen. Zij hebben voor de verdere aanscherping gezorgd, zeker ook door zich kwetsbaar op te stellen. We krijgen toch elke keer weer een kijkje in de keuken van onze klanten. Dat wil zeggen: inzicht in hoe hun eigen mensen de organisatie zien, maar ook hoe hun klanten ze zien. Daar is vertrouwen voor nodig in UP, vertrouwen waar we ze dankbaar voor zijn!’
www.upinbusiness.nl

‘Veel van onze klanten zijn DGA’s, ik neem hen daarom maar even als voorbeeld.

De meeste DGA’s hebben geen zin en tijd om tot op detailniveau alles te checken op marketing- en salesgebied.

Wij ontzorgen ze door ze grip en inzicht te geven.’

INTERVIEW MET CAROLINE

UP
EEN NIEUWE KOERS
NAAR OPTIMAAL
RENDEMENT

UP zorgt al jaren voor structurele gezonde en slimme groei, maar is zélf ook gegroeid. Zo heeft UP haar visie onlangs verder aangescherpt. 

Met een holistische aanpak op drie fronten – ONLINE, OFFLINE en BEYOND – helpt UP ondernemende mensen aan duurzame groei. Caroline Pols, oprichter van UP, vertelt haar verhaal. ‘In ieder mens zit groei.’

Meteen maar die
‘why’-vraag: waarom ben
je bijna vier jaar geleden
met UP begonnen?

‘Ten diepste omdat ik het ultieme uit mensen en organisaties wil halen. Dat is echt mijn passie, het leukste om te doen. Het is mooi om – soms met een aai, soms met een duwtje in de goede richting – mensen en organisaties zichzelf te laten overstijgen. UP staat dus voor groei. UP vindt dat mensen en bedrijven, inclusief onze eigen mensen en ons eigen bedrijf, zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. En daar is slimme groei voor nodig.  Daarbij is een steady sales flow cruciaal.’

Zonder te veel de psycholoog te gaan uithangen,
maar waar komt die passie vandaan, denk je?

‘Ik denk vanuit mijn persoonlijke overtuiging dat in ieder mens groei zit.’

Zijn jullie zelf als organisatie ook gegroeid in die vier jaar?

‘Zeker. Wat bijvoorbeeld een wezenlijk verschil is tussen ‘UP toen’ en ‘UP nu’, is dat we nu echt datadriven zijn geworden. Natuurlijk zijn data altijd al essentieel geweest voor ons. Zo zijn we ooit begonnen met e-mailmarketing, waarmee we het gedrag van gebruikers kunnen meten. Maar de tijd heeft niet stilgestaan, het belang van data is alleen maar groter geworden. Ook voor ons. Om die reden hebben we geïnvesteerd in de effectieve toepassing van marketing automation en in een dashboard dat scherp inzicht geeft in online en offline marketing- en salesresultaten.’

‘We hebben daardoor een concreet beeld welk online kanaal het meeste oplevert: Return on investment. En wat effectief en efficiënt is om in te zetten om nieuwe leads binnen te halen. Dit weten we per klant, maar inmiddels hebben we flink wat vlieguren gemaakt bij meer dan 20 verschillende opdrachtgevers. Dat maakt dat we ook een voorspellende waarde kunnen bieden richting onze opdrachtgevers. Het is heel simpel: data geven onze klanten grip. Het creëert vrijheid en ruimte voor ondernemers die willen bouwen aan wat feitelijk het belangrijkste voor ze is: nog beter worden in wat ze doen.’

Kun je een voorbeeld geven van hoe dat in de praktijk dan werkt?

‘Uit de data kan bijvoorbeeld duidelijk blijken dat investeren in vacatures op het ene platform aanzienlijk veel beter werkt dan op een ander platform. Dat levert belangrijke stuurinformatie op, namelijk over waarin je het beste kunt investeren.’

‘Verder geven data inzicht in welke leads die feitelijk klaar zijn om te kopen, goed en structureel offline opgevolgd zijn door sales. En we kunnen voorspellen welke actie welke reactie van de doelgroep oplevert.’

‘Veel van onze klanten zijn DGA’s, ik neem hen daarom maar even als voorbeeld.

De meeste DGA’s hebben geen zin en tijd om tot op detailniveau alles te checken op marketing- en salesgebied.

Wij ontzorgen ze door ze grip en inzicht te geven.’

Zijn er ook zaken gelijk gebleven bij UP?

‘O, absoluut. Los van die passie van ons – het ultieme uit mensen halen – ligt onze kracht in de combinatie van online, offline en beyond. Dat is nooit veranderd en zal waarschijnlijk ook nooit veranderen. Wij geloven in dat continue ritme richting groei.’

Offline en beyond? Wat bedoel je daarmee?

‘Daar valt van alles onder, zoals het sturen op de positieve consequenties van gedrag. Veel managers sturen op de norm: zo moet het of zo hoort het. Mensen gaan echter pas andere dingen doen als ze zien dat het ze meer gaat opleveren. Dat het makkelijker en leuker wordt of bijvoorbeeld meer resultaat geeft. Wanneer je ze daar vervolgens sociaal voor beloont, bijvoorbeeld in de vorm van een compliment, dan is de kans groter dat dit gedrag blijvend is. Stel je zegt honderd keer tegen je salesmensen dat het belangrijk is om consistent, structureel de markt te bewerken. Gaan ze het dan ook vanzelf doen? Als ze zien wat het effect is van die marktbewerking wél. Die tooling bieden wij aan. Met data maken we inzichtelijk dat het bewerken van de markt wel degelijk werkt. Een complimentje als ze daarna het juiste gedrag vertonen, doet dan wonderen. Dat is een van de inzichten die we hebben verkregen dankzij ons partnership met ADRIBA VU. Zij onderzoeken gedragsverandering in organisaties. Dit is zo’n voorbeeld van hoe we offline te werk gaan. We sturen op – uiteraard groeigericht – gedrag van mensen.’

Dat beyond begrijp ik dan nog niet zo goed…

‘Dat heeft vooral te maken met overkoepelende zaken, zoals met marketing en sales werken aan een gezamenlijk doel. One dream, one team. En met gewoon aan de slag gaan: laat de trein snel rijden en blijf daarbij scherp volgen wat werkt. Iets anders wat onder ‘beyond’ valt: blijf de focus houden op de toepassing, want alleen dan werken de nieuwste technieken. Daar hameren we dan ook altijd op bij onze klanten: bepaal eerst een slimme focus. En dat niet alleen, want als je die focus eenmaal hebt, gá er dan ook voor. Doe! Die executiekracht is ook een van onze onderscheidende kenmerken.’

SAMENVATTEND:
in al die jaren is de kern van UP hetzelfde gebleven,
maar is vooral de rol van data gegroeid?

‘Ja, maar daaraan wil ik wel toevoegen dat we deze groei nooit hadden kunnen doormaken zonder het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers die een duidelijke passie en drive hebben, betrokkenheid tonen voor hun mensen. 

Kortom, groeigerichte mensen. Zij hebben voor de verdere aanscherping gezorgd, zeker ook door zich kwetsbaar op te stellen. We krijgen toch elke keer weer een kijkje in de keuken van onze klanten. Dat wil zeggen: inzicht in hoe hun eigen mensen de organisatie zien, maar ook hoe hun klanten ze zien. Daar is vertrouwen voor nodig in UP, vertrouwen waar we ze dankbaar voor zijn!’
www.upinbusiness.nl

Wat is een andere
ontwikkeling die jullie
hebben doorgemaakt?

‘Dat heeft te maken met wie én voor wie we graag werken. In grote lijnen kan UP het meest succesvol zijn voor mensen die net als wij ondernemend zijn, een duidelijke passie en drive hebben, betrokkenheid tonen voor hun mensen.

Kortom, groeigerichte mensen. Dat is iets wat we heel duidelijk hebben geleerd de afgelopen jaren, dat we het beste groei kunnen realiseren bij mensen die zelf ook open staan voor groei. Dit kunnen natuurlijk net zo goed opdrachtgevers zijn die een andere rol hebben maar dezelfde bizarre drive kennen. In het kort: UP werkt het liefst met ondernemende mensen.’

WHAT'S UP - Edities UP in Business Magazine

UP Recruitment Marketing Automation garandeert een continue instroom van de juiste kandidaten. De beste kandidaten zijn niet op zoek naar jou. Recruitment is geen jacht, het is verleidingskracht.
Volledig scherm